กิจกรรมก่อปราสาททราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ก่อปราสาททราย ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2565 ในกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม