กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับ มทบ.26

?

                    11กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มทบ.26 รวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า
                    11 ก.พ.64 เวลา 0900 พ.อ.สันทัด จันทน์มาลา รอง ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมืองฯจว.บ.ร. ซึ่งวัดป่าเขาน้อยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงมีพื้นที่บริเวณกว้าง และมีต้นไม้หลายหลากสายพันธุ์ อีกทั้งยังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลัดใบ ทำให้อาจเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในบริเวณวัด และเพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้ไฟป่าไหม้ลุกลามเข้าสถานที่สำคัญของทางวัด
มทบ.26 จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ทำแนวป้องกันไฟป่าขึ้น โดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากหน่วย มทบ.26, รด.จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และประชาชน มาร่วมทำแนวกันไฟป่า จำนวน 258 คน
                    นอกจากนี้ มทบ.26 ยังได้จัดชุดฉีดพ่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาฉีดพ่นตามบริเวณที่มีการประกอบพิธีทางศาสนาของทางวัดอีกด้วย

?