กิจกรรมร่วมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรัมย์ เป็นจังหวัดนำร่อง

                  16มีค.64 จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๒ ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรัมย์ เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อดำเนินการตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี 2564 ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนต่อไป