กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

?

                นางนิจ แก้วศรีใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด