งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2563

?

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

  วันที่ 2-3 ตุลาคม  2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง