พิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้

11มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม:พิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 50,000 ต้น จัดโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน โดยท่านอธิบดี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  และท่านรองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน คณะทำงานไตรภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและทำพิธีมอบต้นกล้าไม้ให้กับเครื่อข่ายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ …ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นประดู่  ต้นพยุง ต้นกันเกรา ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ

?