ร่วมกิจกรรม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

 วันที่  4มี.ค 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เสม็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ณ มณฑลทการบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกัก ในอ่างน้ำและเขื่อนมีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง