สถานที่กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดย นางนิจ แก้วศรีใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นายจำนง ตั้งวงศ์เจริญกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำพนักงานส่วนตำบลเสม็ด ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine) เพื่อให้การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมทายที่กำหนดไว้ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

ข้อมูลเพิ่มเติม