หน่วยตรวจสอบภายใน

นายจำนง ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

นางสาวสกุลทิพย์ โกยรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน