อบต.เสม็ดร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี 2564

            จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด  จำกัด  บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต  จำกัด  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) กำหนดการดำเนินงาน?บุรีรัมย์  มาราธอน? ประจำปี  ๒๕๖4 (BURIRAM MARATHON ๒๐21) ที่จะจัดขึ้นใน  วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม  ๒๕๖4 ณ  สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  นั้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้รับมอบหมายให้ตั้งจุดเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งมาราธอน ดังนี้

1.จุดเชียร์หน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

2.จุดเชียร์หน้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๙